mysea hotel logo
Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR

Bir taraftan Güllerpınarı mah. Yenilmez sok. olcay apt. no.16/1 Alanya/Antalya adresinde  bulunan Herakles Turizm ( Halley Turizm ) ( Kısaca Acenta olarak anılacaktır ) ile diger taraftan ..................... adresinde ikamet eden ................... rezervasyon sahibi ( Kısaca Müşteri olarak anılacaktır ) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

SOZLESME SARTLARI

1- İş bu sözleşmesinin konusunu müşterinin, acenta vasıtası ile aşağıda açıklanan şartlar ile birlikte otel rezervasyon ve indirim aldığı ve/veya alabileceği hizmetleri oluşturmaktadır.

2- Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.

3- Havayolu ile ulaşımlarda, rezervasyon sahibi, havayolu şirketinden veya acentadan kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin, havayolunun ve uçak tipinin değişebileceği hususunda, acenta tarafından, sözleşme yapılırken özel olarak bilgilendirilmiştir.

4- Müşterinin otele giriş saati 14:00'dır. Otelden çıkış saati 12:00'dır.

5- Ulaşım dahil turlarda buluşma saati, otobüs ulaşımlarında hareket saatinden yarım saat önce ve uçak ulaşımlarında ise hareket saatinden iki saat öncedir.

6- Acenta, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir.

7- MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, acentanın sorumluluğu, rezervasyon sahibini, acentadan bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

 

8- Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentanın turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acenta turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 7 gün kala bildirir ( Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa bundan acenta sorumlu tutulamaz ) Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. Rezervasyon sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutlak iştirakine engel ağır hastalığı ( ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla ) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir.

 

 

9- Rezervasyon sahibinin, turu yukarıdaki nedenlerle, 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma kartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acentaya bildirmek zorundadır.

 

10- Bu durumda devreden ve devralan acentaya karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Acenta, turu devralanın işlemlerini ( pasaport, vize, asi, vs. ) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.

 

11- Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan acentanın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

12- Rezervasyon sahibi, başlangıcını kaçırdığı tura/konaklamaya, tur/konaklama devam ederken katılacağını yazılı olarak acentaya bildirmemesi halinde, acenta, turun/konaklamanın başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, rezervasyon sahibi, acentadan herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

 

13- Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren hizmetin başlamasına 15 gün kalana kadar iptal talep ederse ödediği bedelin tamamı iade edilir. Hizmetin başlamasına 15-7 gün kalana kadar iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, son 7 gün içerisinde ise gezi bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

 

14- Tur/konaklama, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, acenta tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı rezervasyon sahibine iade edilir. Uçak ulaşımlı rezervasyonlarda, hangi nedenle olursa olsun, rezervasyonun iptalinin talep edilmesi halinde, acenta talep doğrultusunda rezervasyonu iptal etse dahi, uçak ulaşım bedelinin iadesi hususunda, ilgili havayolu firmasının kuralları, ulusal ve uluslararası havacılık kuralları uygulanır.

 

15- Acenta gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği ve kayıt aldığı otel rezervasyonunun başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir-iptal edebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade almak hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

 

16- Rezervasyon sahibi, erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan tur veya konaklamanın ( erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olması haricinde ) iptali talebinde bulunursa hizmetin başlamasına 7 gün kalana kadar hizmet bedelinin %35'ini, son 7 gün içerisinde ise hizmet bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

17- Erken rezervasyon döneminde alınan tur/konaklama, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olsa dahi rezervasyonda isim değişikliği yapılamaz.

 

18- Erken rezervasyon döneminde, rezervasyon sahibi, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırmış ise, rezervasyon sahibi, tesise giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar, rezervasyonu iptal ettirmesi ( rezervasyonun tamamen iptali ) halinde, rezervasyon sahibine, sözleşme onaylarken alınan sigorta bedeli hariç, tur bedelinin tamamı iade edilir. Ancak uçaklı ulaşımlarda uçak bileti iptali, isim değişikliği yapılamaz ve uçak bileti ücreti iade edilmez.

 

19- Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait ( sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde ) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

 

20- İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin acentaya iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda, rezervasyon sahibi iş bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acenta üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acenta rezervasyon sahibine bir haftalık ek süre vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder.

 

21- Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.

22- Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, call center aracılığı, mail order ,sanal pos ,havale veya eft,ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalamamış  olsa dahi taraflar   arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile  öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini  bu sözleşmedeki yazılı şartlarda   almayı taahhüt etmişlerdir.

 

 23-Müşteri bu otel rezervasyonu ile iş bu sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü       bilgiyi gerek Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve  gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması  ile, konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına,broşürlerine ve tesisin  resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş  olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan  evsafta ve yıldızlama standartların da  hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir.Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde,acenta müşteriyi aynı standartta bir        tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir.Müşteri böyle  bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

 

 

 

 24-Sözleşmede onayı bulunmayan , ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş          sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede onayı bulunan   Rezervasyon Sahibi,kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait  olduğu beyan ve kabul eder.

 

 

 25-Rezervasyon Sahibi, acentenin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını,  tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle   de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

 

26- Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme   yükümlülüğünde    olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan         acentenin veya çalışanlarının        ağır kusuru hariç acentenin sorumluluğu yoktur. Acentenin veya çalışanlarının ağır kusuru nedeniyle eşyanın çalınması               veya kaybolması/zayi olması hallerinde, acente en fazla ulaşım bedelinin %50'sini tazminat olarak öder. Acente, Rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile     birlikte bir tutanakla birlikte Kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar       sorumludur. Tesise girişte    kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır.Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda    ücretsiz veya indirimli konaklayacak              olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin(yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Rezervasyon Sahibi, bu     çocuklar için                de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her turlu tazminde bulunacaktır.

 

 

 

 27- Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi  olamamaktadır. Bu nedenle,tesis tarafından tahsis edilen oda nedeniyle                 acente sorumlu tutulamaz.

28-İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mucbir sebebin belgelenmesi  halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması    veya erken çıkış yapılması halinde   kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

 

 29-Yurtdışı turlarda bebekler dahil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri t amamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak,gezinin başlangıcından 15 gün  önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde  acente tarafından takip edilebilir. Vize alınması,     ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. Kıbrıs uçuşları yurtdışı statüsünde sayıldığından ehliyet ile kesinlikle giriş çıkış yapılamaz. Nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. 18 yaş altı çocuklar, yanında    anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde taraflardan birinin muvafakatname'si gerekmektedir.

 

 

 30- Acente, kusuru ile işbu paket tur /konaklama sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, acenteden kaynaklanan bir nedenle, tu tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Acente,TURSAB Kütahya çizelgesi hükümlerine göre   iade ve zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif  düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir.Ek veya alternatif düzenlemeler  Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon  sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.

 

 31-Acentenin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde,Tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ   hükümleri uygulanacaktır.

 32-Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta    firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 33-Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için 25 TL hizmet bedeli tahsil edilir.

 34-Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur  sağlayıcının onayı  doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının   inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda  bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama  bedeli olarak fatura edilir.

 

 35-Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak  göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi,manevi tazminat vb.taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

 36-Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.

 37-Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yeralmaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi,  sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme Şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını     beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir

 

 

TARİH :

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ İMZA :

REZERVASYON SAHİBİ İMZA :